Муниципаль хокукый актларны һәм башка рәсми мәгълүматны рәсми рәвештә урнаштыру

Әлеге бүлектә Казан шәһәр Думасы карарлары, Казан Мэрының карарлары һәм күрсәтмәләре, Башкарма комитет, Башкарма комитет Җитәкчесенең һәм җирле үзидарәдәге башка вазифаи затларның норматив һәм аерым хокукый актлары, шулай ук башка эчтәлектәге рәсми мәгълүмат һәм документлар урнаштырыла.

Документны эзләү

Биредә 2016 елның 1-нче гыйнварыннан соң урнаштырылган документларны гына эзләп була. Татар телендәге документлар вакытлыча җирле үзидарә органнары рәсми порталының татарча версиясенә урнаштырыла